सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

जि वि स महोत्तरी

सुचना अधिकारी

मिश्रीलाल यादव

mmahatman@gmail.com

ठेगाना: जलेश्वर, महोत्तरी

फोन: ०४४-५२००४२, ०४४-५२००६२, ०४४-५२०२३७

ईमेल: didcmahottari@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar