अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
१९ औ जिल्ला परिषदका निति कार्यक्रम तथा बजेट . . विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
.
सार्वजनिक-निकायका-सूचना-अधिकारी-समक्ष-सूचना-माग-गर्ने-निवेदनको-ढाँचा। विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक-निकायका-सूचना-अधिकारी-समक्ष-सूचना-माग-गर्ने-निवेदनको-ढाँचा।
सार्वजनिक-निकायका-प्रमुख-समक्ष-पेश-गर्ने-उजुरीको-ढाँचा। विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक-निकायका-प्रमुख-समक्ष-पेश-गर्ने-उजुरीको-ढाँचा।

Skip to toolbar